Trình tải xuống YouTube - Tải xuống Video Youtube Nhanh chóng và Dễ dàng

Trình tải xuống YouTube - Tải xuống Video Youtube Nhanh chóng và Dễ dàngYouTube Downloader là một ứng dụng cho phép bạn tải xuống các video từ YouTube một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu YouTube, chọn một video, sau đó chọn định dạng và chất lượng đầu ra, ngay từ giao diện của ứng dụng.

Giao diện YouTube Downloader Dentex được chia thành ba phần khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ video nào bạn muốn tải xuống và chương trình sẽ hiển thị danh sách mọi thứ liên quan đến truy vấn của bạn trong vài giây. Trong phần thứ hai, bạn có thể chọn định dạng và chất lượng của video (720p, 480p, MP4, MP3…). Cuối cùng, phần thứ ba hiển thị danh sách tất cả các video bạn đã tải xuống cho đến nay.

Từ phần thứ ba, bạn cũng có thể thay đổi định dạng của từng video. Để thực hiện việc này, bạn cần cài đặt một plugin bổ sung mà bạn có thể tải xuống từ chính ứng dụng.

YouTubeDownloader Dentex là một công cụ tuyệt vời để tải video từ YouTube.

Loại Ứng dụng
Giấy phép Rảnh rỗi
Phiên bản mới nhất: v7.5
Kích cỡ: 4,20 MB
Tên tệp: youtube-downloader-for-android.apk
Cập nhật mới nhất 1 ngày trước

Tải xuống YouTubeDownloader Apk

Vietnamese